AAMS deel 1

Uitleg flowchart

Het hart van de “analoge modelbaan sturing met een Arduino” is de Arduino mega, deze Arduino heeft veel I/O onboard en heeft een hardware matige I2C bus onboard.
waardoor deze Arduino perfect is als het hart van de modelbaan sturing.

Analoge modelbaan sturing met een arduino in het kort.

Boven aan zien we de schematische weergave van de Arduino mega en hoe de modelbaan sturing bedacht is (of het uteindelijk zo gaat werken weet ik niet)

Links zien we de I2C bus waarop zes Arduino uno’s aanzitten, deze Arduino werken geheel zelfstandig maar wisselen data uit met de Arduino mega via de I2C bus.

De Arduino mega verwerk deze data en stuurt de data naar de pc waar je de data in realtime op het scherm getoond word (niet het verloop van de treinen alleen puur de data)
Het is ook mogelijk om via de pc commando’s te sturen naar de Arduino mega die vervolgens de commando’s doorstuurt naar de desbetreffende Arduino slave (dat is uiteindelijk de bedoeling).

Voorlopig ga ik daar nog niet aan beginnen hou ik me alleen bezig met de Arduino mega als commandopost voor de modeltrein sturing.

Als tweede taak heeft de Arduino mega, het sturen van de baan verlichting (huizen, gebouwen, lantaarnpalen)

Als derde heeft de Arduino mega de taak om de communicatie tussen de pc en Arduino te regelen, of met een usb kabel of via een bluetooth verbinding (data van en naar de pc sturen, commando’s van de pc naar de Arduino sturen).

Als vierde taak heeft de Arduino mega om een realtime clock en temperatuur regeling (elektronica) te sturen (deze gegevens worden getoond op het lcd display en later op het scherm van de pc).

Als vijfde taak heeft de Arduino mega , om de analoge bezetmelding te registreren, daarmee de modelspoor baan in de gate te houden en deze gegevens te tonen op het pc beeldscherm ( ook daar ben in nog niet mee bezig).

Als zesde taak heeft de Arduino mega, de data, temperatuur elektronica, tijd enz. te tonen op het lcd scherm, in een later stadium zullen deze gegevens op het pc beeldscherm te zien zijn.

Om het kort samen te vatten wil ik met “analoge modelbaan sturing met een Arduino” via de Arduino mega of via de pc te sturen of allebij tegelijk (dat ga ik pas proberen als het allemaal goed werkt).

Het is nu wachten op de bestelde onderdelen voor ik verder kan gaan ontwerpen/programeren met de Arduino mega.
Ik hoop dat één dezer dagen de bestelde onderdelen aankomen.

De tweede flowchart

De Tweede flowchat laat een uitvergroting zien van twee Arduino uno slave modules, de functies die deze Arduino’s moeten gaan vervullen staan erbij.

Arduino slave 1

Slave 1 , is voor het regelen van de verschillende blokken en voor het omzetten van drie wissels (per paar geschakeld zes wissels).

Blok 1 tot en met 6, zijn er voor om een blok bezet melding (digitale bezet melding met reed relais) te geven ik kan zes blokken sturen met deze sturing (blok bezet melding),
Wissel 1 tot en met 3 (heb totaal 6 poorten nodig voor drie wissel sturingen rechtdoor en afbuigend) als ik ze per paar schakel kan ik zes wissels schakelen.

Arduino slave 2

Slave 2, is voor het regelen van de snelheid via pwm en een sein regeling

De Arduino uno heeft 6 pwm kanalen, per kanaal kan er in één blok de snelheid geregeld worden, het nadeel kan zijn dat de treinen maar één kant kunnen oprijden (hondenbot ontwerp)
Wil je zowel vooruit als achteruit en de snelheid in een blok regelen kun je maximaal 2 pwm sturingen gebruiken (per blok heb je dan drie poorten nodig, in1, in2 en en.)
Sein 1 tot en met 3 (heb totaal 6 porten nodig sein stand rood en groen) als je ze per paar schakel 6 seinen (anti parallel of één op één of voorsein hoofdsein) uitgaande van een eenvoudig bloksein.

Er blijven per slave unit nog één digitale I/O en vier analoge in kanalen die je dan nog kunt gebruiken.

tot zover